Tag Archive: ชาติพันธุ์

ม้ง ม็อบมั๊ย

พี่น้อง ..สบายดีมั๊ย ไม่ได้เจอกันหลายวัน หวังว่าพี่น้องจะยังจำกันได้ หวังว่าพี่น้องจะยังไม่ลืมว่าเรามาอยู่ที่…
Read more

มิดะ และมายาคติชาติพันธุ์

บุคคลภายนอกมักมีความเชื่อผิดๆ บางอย่างเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย ทั้งนี้อาจมาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งมีอคติทางชาติพันธุ์หนุนส่งความคิดความเชื่อเหล่านั้นอยู่ เช่นเดียวกับเรื่อง…
Read more