Tag Archive: ชาวเขา

มิดะ และมายาคติชาติพันธุ์

บุคคลภายนอกมักมีความเชื่อผิดๆ บางอย่างเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย ทั้งนี้อาจมาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งมีอคติทางชาติพันธุ์หนุนส่งความคิดความเชื่อเหล่านั้นอยู่ เช่นเดียวกับเรื่อง…
Read more

หลวงพ่อเสวงพระผู้มีพระคุณต่อพี่น้องม้ง (พระครูปทุมกิจโกศล)

หวัดดีครับ หวังว่าทุกท่านมีความสุขสบายดีนะครับ หลายวันนี้ผมไปงานศพบ่อยมาก ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพราะเพื่อนๆ…
Read more

ร่วมคิด ร่วมสร้าง เพื่อสวัสดิการม้ง

มีหลายครั้งที่ชาวม้งมาร้องขอให้ดิฉันช่วยเกี่ยวกับเรื่องที่ตนได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาลทำคลอด และดึงแขนเด็กออกตอนคลอดเพราะคลอดผิดปกติ ทำให้แขนหลุดแต่พ่อแม่ไม่ทราบ…
Read more

ภาพสแตมป์ ม้ง

ก็เอามาฝากกันนะครับ? สแตมป์ภาพม้ง? ซึ่งเป็นหนึ่งในสแตมป์สะสม? ซีรี่ชนกลุ่มน้อยในจีน? จากภาพการแต่งกายอาจดูไม่เหมือนการแต่งกายของคนม้งบ้านเราสักเท่าไหร่?…
Read more