Tag Archive: ชีวิตม้ง

ม้ง ในยุคบริโำภคนิยม

หายหน้าไปหลายวัน ด้วยความขี้เกียจ และงานที่รัดตัว จากนี้ไปคงต้องได้ขยันขึ้นอีกสักหลายสิบเท่า ด้วยเหตุว่าจากนี้…
Read more

วัฒนธรรมม้ง กับกาลเวลา

หลายคนอยากเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาตร์คนม้ง หลายคนอยากจะอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนม้ง ทั้งนี้ก็เพราะความอยากรู้ความเป็นมาของคนม้ง และเพื่อคงความเป็นม้งไว้ แต่ยังมีอีกหลายคนที่ดำเนินชีวิตไป…
Read more

ความเหลื่อมล้ำในสังคมม้ง

การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน? เพื่อนๆ เคยเอะใจกันบ้างหรือไม่ว่า? สังคมม้งเรากำลังเดินไปสู่จุดที่จะทำให้เกิดความแตกต่าง? ต่างๆ…
Read more