Tag Archives: ชุดม้ง

ปีใหม่ม้ง 2555 ปีนี้ที่แตกต่าง

เริ่มมีคำถามตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว ว่าเมื่อไหร่จะมีหัวข้อ “สวัสดีปีใหม่” หรือ “ปีใหม่ม้ง 2555″ เสียที ซึ่งผมก็เข้าใจว่าคำถามเหล่านี้ เกิดจากอารมณ์ความตื่นเต้นที่มีต่อเทศกาลปีใหม่ม้งของเรา ซึ่งผมเองก็เช่นเดียวกัน … Continue reading

หญิงม้ง ผู้แบกภาระทางวัฒนธรรม

ผู้หญิงม้ง เมื่อครั้งอดีต  ต้องทนอยู่กับความน้อยเนื้อต่ำใจ  ไม่ต่างไปจากผู้หญิงอื่น  อีกหลายเชื้อชาติ  ที่ต้องทนอยู่กับสภาพความไม่เสมอภาค  ที่ได้รับจากสังคม  ทั้งนี้เพียงเพราะว่า  พวกเธอเกิดมาในเพศหญิง  หรือเพศที่ถูกมองว่า … Continue reading

เสื้อผ้า ชุดม้ง เริ่มสูญที่ฝรั่งเศส

เมื่อวันเสาร์ได้มีโอกาสพาญาติที่มาจากฝรั่งเศส  ไปเดินซื้อของ  สิ่งที่จะซื้อก็เป็นผ้าไหมสำหรับตัดชุดเจ้าสาว  และชุดเพื่อนเจ้าสาว  โดยชุดที่จะตัดเป็นชุดไทย พร้อมเครื่องประดับ หลังจากเดินหากันครึ่งวัน  ก็ได้ของทุกอย่างตามที่ต้องการ  ในช่วงระหว่างมื้อเย็น  ผมจึงได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าชุดม้ง  … Continue reading