Tag Archive: ชุมทางสายแม้ว

Hmong book store – หนังสือม้ง

พวกเราอาจเคยคิดว่า? ม้งเราทำไมไม่มีตำหรับตำราเหมือนอย่างใครอื่นเขา? หรือม้งเราขาดแล้วซึ่งทรัพยากรณ์บุคคล? ที่จะมาเป็นนักเขียน ถ้าใครเคยคิดแบบนั้น?…
Read more