Tag Archive: ช่วยเหลือม้ง

ร่วมคิด ร่วมสร้าง เพื่อสวัสดิการม้ง

มีหลายครั้งที่ชาวม้งมาร้องขอให้ดิฉันช่วยเกี่ยวกับเรื่องที่ตนได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาลทำคลอด และดึงแขนเด็กออกตอนคลอดเพราะคลอดผิดปกติ ทำให้แขนหลุดแต่พ่อแม่ไม่ทราบ…
Read more