Tag Archives: ดูหนังม้ง

หนังม้ง Jauj Fab สงครามสิ้นแผ่นดิน

หนังม้งเรื่องที่สองที่สามารถเข้าตลาดไทยได้ คือ “จ้าวฟ้า” หรือชื่อไทยว่า “สงครามสิ้นแผ่นดิน” (เรื่องแรกคือ “Tsov Toj Siab” หรือ “คนเดือด เสือภูเขา”) ได้เวลาที่จะออกสู่ตลาดไทยและประเทศจีน พร้อมกัน ส่วนเมืองไทยได้ให้ j-bic เป็นผู้จัดจำหน่ายในเดือน 9 … Continue reading