Tag Archive: ประวัติม้ง

ประวัติศาสตร์ชนชาติม้ง ภาค 2 ตอน 7

เมืองเฟงหวง เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาชมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยิ่ง ก่อนหน้ารัฐบาลจีนได้พัฒนา โดยซ่อมแซมกำแพง ประตูเมือง…
Read more