Tag Archives: ประวัติม้ง

ประวัติศาสตร์ชนชาติม้ง ภาค 2 ตอน 12

ประชาชนที่เมืองปิงลองให้ความเคารพและศรัทธากษัตริย์ วื่อ ป้า เยีย เป็นอย่างมาก ดังนั้นในเดือน 8 ปี ค.ศ. 1795 ประชาชนม้งจึงพร้อมใจแต่งตั้งให้ วื่อ ป้า เยีย เป็นกษัตริย์ ส่วน ฉี เหลียว … Continue reading

ประวัติศาสตร์ชนชาติม้ง ภาค 2 ตอน 11

ต่อมาไม่นาน กษัตริย์ วื่อ ป้า เยีย ก็ถูก วื่อ หลง เจ๊ง หลอกไปอยู่ในกำมือของจีนจนได้ ในวันขึ้น 25 ค่ำ เดือน 3 ปี ค.ศ. 1796 … Continue reading

ประวัติศาสตร์ชนชาติม้ง ภาค 2 ตอน 10

หลังจากกษัตริย์ สือ ซ้าง ป๋อ ปกครองบ้านเมืองต่อมาได้ครึ่งปีกว่าๆ จึงมีการเลือกจากประชาชนม้งให้ วื่อ ป้า เยีย ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทน กษัตริย์ สือ ซ้าง ป๋อ มีความยินดียิ่งที่ได้ผู้นำคนใหม่มาแทน และเต็มใจช่วยเหลืองานด้านรักษาประเทศกับ กษัตริย์ วื่อ … Continue reading

ประวัติศาสตร์ชนชาติม้ง ภาค 2 ตอน 9

ในปี ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2528) ที่เมือง ลาเอ้อชาน (Lar Er Shan) รัฐบาลจีนและชาวม้ง มีความเห็นชอบให้จัดสร้าง อนุสรณ์ขึ้น ซึ่งเป็นแท่งหินที่สลักชื่อ วื่อ เท้ง ป้าง ไว้ให้ผู้คนที่นับถือได้มาเคารพสักการะ เพราะที่นี่อยู่ใกล้ทางสัญจรไปมา … Continue reading

ประวัติศาสตร์ชนชาติม้ง ภาค 2 ตอน 8

จากเมือง ชานเจี้ยง (Shan Jiang) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีสะพานที่สร้างด้วยหินชื่อสะพาน Wu Qiao He ใช้เวลาสร้าง 3 ปี จึงแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) การสร้างสะพานนี้เป็นความคิดของม้งท่านหนึ่ง … Continue reading

ประวัติศาสตร์ชนชาติม้ง ภาค 2 ตอน 7

เมืองเฟงหวง เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาชมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยิ่ง ก่อนหน้ารัฐบาลจีนได้พัฒนา โดยซ่อมแซมกำแพง ประตูเมือง เพื่อให้คล้ายสมัยสงครามม้งกับจีน เมืองเฟงหวง เป็นเมืองของม้ง แต่ตกไปเป็นของจีน ซึ่งเดิมม้งตั้งชื่อว่าเมืองเซงกาง แต่เมื่อตกเป็นของจีน จีนจึงเปลี่ยนชื่อเป็นเฟงหวง จนทุกวันนี้ อีกอย่างที่เมืองเฟงหวงมีชื่อเสียงโด่งดัง นักท่องเที่ยวนิยมไปชม เพราะที่นี่มีอดีตม้งท่านหนึ่งชื่อ เชง กง … Continue reading

ประวัติศาสตร์ชนชาติม้ง ภาค 2 ตอน 6

ดาบของ วื่อ ป้า เยีย เลื่องลือไปทั่ว จีนกลัวจนหัวหด เมื่อ วื่อ ป้า เยีย ได้ไปสู้รบกับจีน โดยผู้นำรบของจีนคือ ซ่ง รู่ ชุน (Song Ru Chun) … Continue reading

ประวัติศาสตร์ชนชาติม้ง ภาค 2 ตอน 5

ในปี ค.ศ. 1787 มีฝูงควายของจีนฝูงหนึ่งถูกขโมย อยู่ใกล้หมู่บ้านชาวม้ง ชื่อหมู่บ้าน เก้าบู่ (Zos Gou Bu) ส่วนราชการจีนบังคับให้ม้งจ่ายค่าควายที่หายให้แก่คนจีนเจ้าของควาย มีผู้นำม้ง 2 คนชื่อ ฉือ หมั่น หยี และ … Continue reading