Tag Archive: ประเพณีพิธีกรรม

ไก่ หมู สัตว์คู่ชุมชนม้ง

อากาศเริ่มแปรปรวนมากขึ้นทุกปี หลายวันก่อนก็เห็นหนาวอยู่สองวัน จนหลงดีใจคิดว่าคงจะหนาวจริงแล้ว พัดลมที่ฝุ่นเขรอะก็ว่าจะไม่ล้างละ เพราะล้างไปคงไม่ได้ใช้…
Read more