Tag Archive: พักผ่อนเต็มที่

พักผ่อนเต็มที่ ถึงเวลาเรียน ทำงานแล้ว

ก็หวังว่าทุกคนจะกลับมาประจำที่กันแล้ว คนทำทำงานลูกจ้าง ก็คงต้องก้มหน้าทำงานต่อไป คนทำมาค้าขายก็ต้องดิ้นรนกันต่อ ก็หวังว่าพวกเราจะมีพวกที่ไม่ต้องทำอะไร…
Read more