Tag Archive: พัฒนาการ

ได้เสีย บนโลกอินเตอร์เน็ต

จั่วหัวกำกวมก็เพื่อสื่อถึงอะไรหลายๆ อย่างที่เราพบเจอและเป็นอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อที่มักหลอกล่อเราด้วยคำกำกวมเหล่านี้ หรือสังคมออนไลน์ที่ทั้งให้และพรากหลายๆ สิ่งไปจากเรา…
Read more