Tag Archive: มีลูกมาก

ทางออกปัญหาวัยรุ่นในสังคมม้ง

“สำหรับครอบครัวม้งที่ยังคงมีลูกหลายคนนั้น ไม่ใช่ว่าพวกเค้าไม่พร้อม หากแต่เป็นความพร้อมตามอัตภาพ” ที่จริงเรื่องที่ผมจะเขียนถึงต่อไปนี้ ไม่ใช่ที่มาของปัญหาเฉพาะในสังคมม้งเราเท่านั้น…
Read more