Tag Archive: ม้งถ้ำกระบอก

ภาพอดีต ม้งถ้ำกระบอก

ประมาณสามปีมาแล้ว? ที่พี่น้องม้งถ้ำกระบอกได้โยกย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกา? และมีบางส่วนไปประเทศแถบยุโรป? มาวันนี้ผมจะขอนำภาพบางส่วน? ซึ่งถ่ายในช่วงที่พี่น้องม้งถ้ำกระบอก?…
Read more