Tag Archive: ม้งลาว

ม้งลาวห้วยน้ำขาว ส่งกลับหรือกลับเอง

กำหนดการที่แสนจะยาวนานในที่สุดก็มาถึง นั่นคือการส่งกลับชาวม้งลาว ที่พักพิงอยู่ที่ศูนย์ฯ บ.ห้วยน้ำขาว กำหนดการมีมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว…
Read more

ฉันก็ด้วย ที่เคยช่วยม้งลาวห้วยน้ำขาว

ฉันช่างบังเอิญอยู่ตลอดหลายครั้งโดยไม่เจตนา หรือตั้งใจในเหตุการณ์ที่เกิดเฉพาะหน้าและจำต้องช่วยเหลือพวกเขาจนสุดความสามารถที่ฉันมี เช่นเหตุการณ์ที่เขียนให้ผู้อ่านได้อ่านต่อไปนี้ คือ ฉันได้รับคำสั่งจากเจ้านายของฉันให้หาข้อมูลเกี่ยวกับชาวม้งลาวที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่บ้านห้วยน้ำขาว…
Read more