Tag Archive: ม้งลี้ภัย

Hmong refugees – Huay Nam Khao

ข่าวคราวความเคลื่อนใหวของพี่น้องม้งลาวที่ ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านห้วยน้ำขาว? ล่าสุดได้มีการคัดเลือกตัวแทนพี่น้องม้งลาวในศูนย์พักพิงจำนวน 10 คน?…
Read more