Tag Archive: ม้งอพยพห้วยน้ำขาว

ม้งอพยพเผาศูนย์พักพิงชั่วคราว บ. ห้วยน้ำขาว

หลังจากออกมาเป็นข่าวตามหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ว่า? ผู้อพยพม้งลาว บ.ห้วยน้ำขาวได้ทำการเผาที่พักตัวเอง? เพื่อเรียกร้องให้ทางการไทยอนุญาติให้คณะทำงานของ UN?…
Read more