Tag Archive: ม้งเดินขบวน

ม้งลาวห้วยน้ำขาวถูกส่งตัวกลับแล้ว

หลังจากเหตุการณ์เคลื่อนขบวนประท้วงออกจากศูนย์ฯ? ทำให้ทหารจับกุมตัวกลุ่มแกนนำในการเคลื่อนขบวน? และครอบครัว? ส่งตัวกลับยังประเทศลาวแล้ว เมื่อวานนี้…
Read more