Tag Archive: รัฐบาลชุดใหม่

ชีวิตหลังการเลือกตั้ง

ก็ผ่านไปแล้วสำหรับการเลือกตั้งปี 2554 ใครที่ออกมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ก็ขอให้ภูมิใจได้เลยครับ ไม่ว่าท่านจะเลือกพรรคไหนก็ตาม เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญ…
Read more