Tag Archive: ลูกเทวดา ijigg

ลูกเทวดา ในสังคมม้ง

ความเป็นม้งในอดีต อาจจะมีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีนัก ชีวิตหาเช้ากินค่ำอยู่กลางป่าเขา เพาะปลูกก็เพื่อไว้กินกันในครอบครัว ไม่ต้องทำ…
Read more