Tag Archives: สถานการณ์การเมืองไทย

แถลงการณ์ ม้งเอเชีย ต่อสถานการณ์บ้านเมือง

เนื่องจากภาวการณ์ที่ไม่ปกติของบ้านเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ทาง ม้งเอเชีย จึงขอส่งสาส์นนี้มายังพี่น้องชาวม้ง ด้วยความรักและเป็นห่วง ต่อสถานภาพของสังคมม้ง ที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งครั้งใหญ่ของประเทศนี้ ม้งเอเชีย จะไม่ขอแสดงจุดยืนใดๆ ต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และทาง ม้งเอเชีย จะไม่ขอห้ามปรามพี่น้องม้ง ในการที่จะแสดงทัศนะ ร่วมแสดงออกทางการเมือง หรือแม้แต่การร่วมเคลื่อนใหวทางการเมือง ทั้งนี้ไม่ได้หมายความถึงเสื้อสีใดสีหนึ่ง หากท่านมีความเห็นตรงกับคนเสื้อสีใด … Continue reading