Tag Archive: สินามิ

สร้างม้ง ต้องสร้างวินัย

ก็ขอกราบสวัสดีงามๆ ท่านผู้อ่านทุกท่าน หายหน้ากันไปบ้างก็ต้องขออภัย ช่วงนี้ใช่ว่าผมจะหายไปจาก ม้งเอเชีย…
Read more