Tag Archive: ห้วยน้ำขาว

ฉันก็ด้วย ที่เคยช่วยม้งลาวห้วยน้ำขาว

ฉันช่างบังเอิญอยู่ตลอดหลายครั้งโดยไม่เจตนา หรือตั้งใจในเหตุการณ์ที่เกิดเฉพาะหน้าและจำต้องช่วยเหลือพวกเขาจนสุดความสามารถที่ฉันมี เช่นเหตุการณ์ที่เขียนให้ผู้อ่านได้อ่านต่อไปนี้ คือ ฉันได้รับคำสั่งจากเจ้านายของฉันให้หาข้อมูลเกี่ยวกับชาวม้งลาวที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่บ้านห้วยน้ำขาว…
Read more

ม้งลาว บ้านห้วยน้ำขาว ปิดถนน

ล่าสุดได้ทราบมาว่า? สถานการณ์ของกลุ่มพี่น้องม้งลาวที่บ้านห้วยน้ำขาว? เริ่มตึงเครียดมากขึ้น? เมื่อกลุ่มพี่น้องม้งลาวออกมาประท้วง? อยู่ด้านนอกของศูนย์พักพิงฯ?…
Read more