Tag Archives: ห้องแชทม้ง

สมาชิกห้องแชท ม้งเอเชีย

ก็ขอนำรายชื่อสมาชิก ห้องแชท บางส่วนมาแสดงตรงนี้นะครับ  เพื่อนๆ จะได้ทราบคร่าวๆ ว่าใครเป็นใคร (แล้วใครล่ะ) สำหรับตอนนี้มีพี่ๆ เพื่อนๆ ที่สมัครสมาชิก ห้องแชท แล้วทั้งสิ้น  98 คน  ก็ไม่คิดว่าจะไวขนาดมากได้ขนาดนี้ .. ว่าแต่เคยเจอใคร  ใครเคยคุยกับใครหรือยังครับ  … Continue reading