Tag Archive: แรงงานไทยในต่างแดน

แรงงานม้งในต่างประเทศ

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่นรากรที่ได้สูญเสียพี่นรากรตามที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ ผมเองแม้ไม่ได้สนิทกับพี่นรากรแต่ก็รู้จักครอบครัวของพี่นรากรเป็นอย่างดี เรื่องร้ายอย่างสงครามในแถบตะวันออกกลางที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว ไม่คิดว่าวันนี้จะมาเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวแบบนี้ อันที่จริงแล้วยังมีคนม้งอีกจำนวนมากที่ทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอล…
Read more