Tag Archive: โทษของยาเสพติด

อย่าให้ภาพหลอนเก่า ๆ ย้อนกลับมาอีกเลย

ยามที่ได้อ่าน-ฟังข่าวเกี่ยวกับการค้า-เสพยาเสพติด ยิ่งเป็นพี่น้องม้งเราด้วยแล้วใจสั่นทุกครั้งที่ได้ยิน เรื่องยาเสพติดกับคนบางกลุ่มไม่ได้จำกัดว่าเป็นม้ง หรือเชื้อชาติไหน ๆ…
Read more