Tag Archive: ้hmong

hmongasia.com 2011 เราจะทำอะไร

หลายองค์กรรวมถึงเว็บไซต์ต่างๆ เมื่อขึ้นศักราชใหม่ เค้าจะทยอยกันเปิดแคมเปญ์ใหม่ ประกาศแผนการใหม่ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อเรียกความมั่นใจให้กับบรรดาผู้ถือหุ้น…
Read more