Tag Archive: Hmong Culture

ปีใหม่ม้ง ลากยาวยิ่งกว่าหนังไตรภาค

ก็เชื่อว่าส่วนใหญ่คงกลับจากปีใหม่ม้งกันแล้ว หลายคนกลับมาปุ๊บก็คงต้องรับบทหนักต่อเลย บางคนดีหน่อยที่พอมีเวลาให้อุ่นเครื่องบ้าง ด้วยการกลับมาเริ่มต้นงานเบาๆ ก่อน…
Read more

โตแล้ว ยังฉี่รดที่นอน

ในวันสบายๆ ผมได้มีโอกาสนัดพบกับเพื่อนม้งคนหนึ่ง เราได้พูดคุยกันเรื่องทั่วไป เพื่อนม้งคนนี้ได้เล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับความเชื่อหนึ่ง ของม้งเราให้ฟัง…
Read more

วัฒนธรรมม้ง กับกาลเวลา

หลายคนอยากเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาตร์คนม้ง หลายคนอยากจะอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนม้ง ทั้งนี้ก็เพราะความอยากรู้ความเป็นมาของคนม้ง และเพื่อคงความเป็นม้งไว้ แต่ยังมีอีกหลายคนที่ดำเนินชีวิตไป…
Read more