Tag Archive: HmongThailand

ปีใหม่ม้ง ลากยาวยิ่งกว่าหนังไตรภาค

ก็เชื่อว่าส่วนใหญ่คงกลับจากปีใหม่ม้งกันแล้ว หลายคนกลับมาปุ๊บก็คงต้องรับบทหนักต่อเลย บางคนดีหน่อยที่พอมีเวลาให้อุ่นเครื่องบ้าง ด้วยการกลับมาเริ่มต้นงานเบาๆ ก่อน…
Read more