Tag Archive: Primary Election

การเลือกตั้งในสหรัฐ ที่ม้งต้องจับตา

เป็นที่รู้กันว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ ในเดือนพฤศจิกายนช่วงปลายปีนี้ แน่นอนว่าสหรัฐก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 435…
Read more