Tag Archive: tojsiab.com

เครือข่าย เว็บม้ง เพื่อคนม้ง

หนึ่งเดือนมานี้ผมได้พยายามติดต่อกับทางเจ้าของเว็บม้งหลายแห่ง? เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเว็บม้ง? ซึ่งก็มีเพื่อนเว็บม้งหลายแห่ง? ได้แสดงน้ำใจตอบรับกลับมา? โดยการเพิ่มลิ้งค์…
Read more