Tag Archive: unhcr

ม้งลาว บ้านห้วยน้ำขาว ปิดถนน

ล่าสุดได้ทราบมาว่า? สถานการณ์ของกลุ่มพี่น้องม้งลาวที่บ้านห้วยน้ำขาว? เริ่มตึงเครียดมากขึ้น? เมื่อกลุ่มพี่น้องม้งลาวออกมาประท้วง? อยู่ด้านนอกของศูนย์พักพิงฯ?…
Read more