Tshuaj Hmoob สูตรยาสมุนไพรม้ง

บทความโดย Ntsiav Tshuaj Iab ป่ากลาง

เนื่องจากความผิดพลาดในการเผยแพร่บทความนี้ จึงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าของบทความเล็กน้อยนะครับ เปลี่ยนชื่อจาก Ntxhais Nkauj Iab เป็น Ntsiav Tshuaj Iab ครับ .. ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และขอบคุณที่ให้อภัยครับ :)

Lub neej thaum ub, peb moob nyob rau nruab roob thiab nyob rau pem hav zoov xwb tsis muaj tshuaj thiab tsev kho mob li niam no. Hmoob thiaj siv tshuaj ntsuab coj los kho mob thiab pab txuas siav.

Raws li nram qab no yog tej yam mob uas peb cov poj niam yuav tau kawm khaws cia. Txawm tias lub ntiaj teb no yuav muaj kev vam meej mus deb npaum li cas lawm los nco ntsoov khaws cia tias peb hmoob li txuj ci tseem muaj nqes rau peb cov neeg mus rau yav tom ntej.

1. Tshuaj tiv thaiv kom txhob mob kas cees:
Cov tshuaj:
1. Tshab xyoob.
2. Muaj tsuas.
3. Txiv siav.
4. Vas khoos.
5. Nceb liab tuaj hauv cav ntoo.

Kev siv: Vas khoos muab los chais noj hos lwm yam rhaub haus thiab rhaub da. Tab sis yuav tsum muab 3 teev zis tov rau.

2. Tshuaj kho mob txeeb zig:
Cov tshuaj : Qaub nraug. Ib txhia hu (nroj zoo nraug).
Yam ntxwv mob: Cov neeg uas mob txeeb zig tso tsis tau zis.
Kev siv: Muab tus cag coj los tsau dej rau haus. Tsau dej txiag xwb. Yog mob txeeb zeb nrog no muab tim tsev mos sias av rhaub rau haus

3. Tshuaj kho poj niam khub cev:
Cov tshuaj:

1. Txiv puaj kaum.
2. Haws
3. Hwj txob dub-dawb.
4. Teeb pheem.
5. Txiv siav.
6. Foob xeeb.
7. Tshab xyoob.

Kev siv: Muab cov tshuaj no los rhaub rau haus thiab tsaws qaib noj yuav pab tau kom rov coj khaub ncaws tuaj tau li qub.

4. Tshuaj kho cov tsis muaj me nyuam kom muaj:
Cov tshuaj:

1. Paj ntshua nplaim.
2. Ncas liab.

Kev siv: Muab los sib tov tsau dej kom sov so rau tus poj niam haus txhua hnub li.

5. Tshuaj kho cov muaj me nyuam sib kom tuab:
Cov tshuaj : Cov hws tsu mov.
Kev siv: Muab cov hws no coj los haus yuav tsum muaj tuab tuaj xav kom muaj tuab tuab yuav tsum kib lub paj pob kws thiab tim poov xab ntse cov hws tsu noj ces muaj tuab.

6. Tshuaj kho cov poj niam qaug qav:
Cov tshuaj:

1. Tsawb ntug ntsuab.
2. Cag nqeeb.

Kev siv: Muab tsaws qaib rau noj, tab sis yuav tsum noj lub taub hau ua ntej tuaj

7. Tshuaj kho cov poj niam uas tsis tau me nyuam:
Cov tshuaj:

1. Txiv ntoo qaib liab.
2. Paj cos ntiv.

Yam ntxwv mob: Siv rau cov poj niam uas nws mob plab yug me nyuam twb mob ntev pheej tsis txawj tau.
Kev siv: Muab lub txiv paj cos ntiv los sis yog tsis muaj lub txiv no mus de 3 daim nplooj. Tab sis yuav tsum de raws li no (de xuab los rau hauv xib teg kom tau 3 daim nplooj tsis pub cia li de) thiab 3 daim nplooj txiv ntoo qaib coj los tsau dej sov so rau haus tam sim ntawd.

8. Tshuaj kho poj niam tau me nyuam tsho tsis pluam:
Cov tshuaj:

1. Plav ntxaiv.
2. Pum hub dawb.

Kev siv: Muab ib yam 3 daim nplooj coj los tsoo qhwv tus ntiv tes nta xwb yog txog thaum kawg tsis tau ces khawv koob.

9. Tshuaj kho poj niam nyob nruab hlis tus txiv nrog pw hlauv duav:
Cov tshuaj:

1. Kua kab nceb.
2. Nceb liab.

Kev siv: Muab cov kua kab nceb los yog nceb liab no los ua kua lim kom huv rau tus poj niam haus ib hnub haus 3 zaug.

Vam thiab cia siab tias cov tshuaj no yuav muaj txiaj ntsim rau nej sawv daws.