ประวัติศาสตร์

ปีใหม่ม้ง 58 ธ.ค. vs ม.ค.

เกือบปีแล้วที่ปล่อยให้ hmongasia.com ถูกแช่แข็งข้ามกาลเวลา แม้นี่จะเป็นยุคดิจิดอลเต็มสูบแต่เหมือนม้งจะไม่มีเว็บไซต์ไหนเกิดใหม่อีกแล้ว จึงได้เวลาร่ายมนต์ประกอบร่างให้…
Read more

ประวัติศาสตร์ชนชาติม้ง ภาค 2 ตอน 7

เมืองเฟงหวง เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาชมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยิ่ง ก่อนหน้ารัฐบาลจีนได้พัฒนา โดยซ่อมแซมกำแพง ประตูเมือง…
Read more